Ucapan Tahniah Kepada Tuan Ooi Poh Keong Di Atas Pemangkuan Pegawai Kesihatan Persekitaran (PKP) Gred U54

Sukacita dimaklumkan, Persatuan Kesihatan Enviromen Malaysia (MAEH) ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan juga penghargaan kepada Tuan Ooi Poh Keong di atas pemangkuan bagi jawatan Pegawai Kesihatan Persekitaran (PKP) Gred U54 yang berkuat kuasa 15 April 2019. Dengan pemangkuan jawatan ini, Tuan Ooi Poh Keong ditempatkan sebagai Pengarah Bahagian Kesihatan Persekitaran, Jabatan Kesihatan Persekitaran di

Daulat Tuanku

Sambutan Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertua Agong Daulat Tuanku Merafak Sembah Setinggi-Tinggi Tahniah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertua Agong Sultan Muhammad V “Sambutan Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertua Agong” Please follow and like us:

RSS
Follow by Email